HỢP TÁC VÀ CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Bongdalu hoan nghênh mọi hình thức hợp tác với cá nhân và các đơn vị chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng sự hợp tác có thể mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên và góp phần vào sự phát triển của ngành bóng đá nói chung và phát triển thương hiệu doanh nghiệp nói riêng.

Rất mong nhận được sự quan tâm và cơ hội hợp cùng quý vị trong tương lai.