Kết quả bóng đá Hạng nhất Nữ Croatia hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng nhất Nữ Croatia
Kết quả Hạng nhất Nữ Croatia (40)
#
Ngày 26/05
22:30 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Agram Nữ ZNK Agram Nữ
NK Medimurje Cakovec Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 4 0
   
   
   
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Osijek Nữ ZNK Osijek Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 2 1
FT 2 1
# 5 1
   
   
   
18:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/32887/1gv9q6nw8m32.png ZNK Split Nữ
HT 2 0
FT 5 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 20/05
00:30 Hạng nhất Nữ Croatia
NK Medimurje Cakovec Nữ NK Medimurje Cakovec Nữ
Image/team/images/66302/1h9ygypnep1p.png HNK Gorica W
HT 1 1
FT 3 1
# 4 2
   
   
   
Ngày 19/05
21:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
1
HT 1 0
FT 1 1
# 1 5
   
   
   
Ngày 18/05
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 12/05
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 1 6
   
   
   
21:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
NK Medimurje Cakovec Nữ
1
HT 1 2
FT 2 4
# 4 3
   
   
   
15:00 Hạng nhất Nữ Croatia
HNK Gorica W HNK Gorica W
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 3 8
   
   
   
Ngày 06/05
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/63884/1gwdqdmbwm1s.png ZNK Hajduk Split Nữ
HT 2 0
FT 3 3
# 1 8
   
   
   
Ngày 05/05
21:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/66302/1h9ygypnep1p.png HNK Gorica W
HT 0 0
FT 1 1
# 5 6
   
   
   
17:30 Hạng nhất Nữ Croatia
Dinamo Maksimir Nữ Dinamo Maksimir Nữ
Image/team/images/8801/1gv9q6nw8p8.png ZNK Osijek Nữ
HT 0 2
FT 1 5
# 2 2
   
   
   
Ngày 21/04
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Osijek Nữ ZNK Osijek Nữ
Image/team/images/63884/1gwdqdmbwm1s.png ZNK Hajduk Split Nữ
HT 0 0
FT 5 0
# 6 3
   
   
   
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/66302/1h9ygypnep1p.png HNK Gorica W
HT 0 0
FT 1 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 14/04
21:30 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
HT 2 0
FT 2 0
# 3 6
   
   
   
21:00 Hạng nhất Nữ Croatia
HNK Gorica W HNK Gorica W
NK Medimurje Cakovec Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 2 5
   
   
   
18:30 Hạng nhất Nữ Croatia
Dinamo Maksimir Nữ Dinamo Maksimir Nữ
Image/team/images/8801/1gv9q6nw8p8.png ZNK Osijek Nữ
HT 0 3
FT 1 4
# 1 7
   
   
   
Ngày 29/03
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 4 0
   
   
   
Ngày 24/03
20:00 Hạng nhất Nữ Croatia
NK Medimurje Cakovec Nữ NK Medimurje Cakovec Nữ
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
HT 0 0
FT 2 2
# 4 4
   
   
   
Ngày 23/03
18:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/63884/1gwdqdmbwm1s.png ZNK Hajduk Split Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 2 7
   
   
   
Ngày 03/03
22:50 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/50425/1gvw9wxj2j1a.png ZNK Donat Zadar Nữ
HT 2 1
FT 2 1
# 8 3
   
   
   
Ngày 19/11
20:45 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 0 7
   
   
   
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
Dinamo Maksimir Nữ Dinamo Maksimir Nữ
Image/team/images/32887/1gv9q6nw8m32.png ZNK Split Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 2 3
   
   
   
Ngày 18/11
17:30 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/66302/1h9ygypnep1p.png HNK Gorica W
HT 2 0
FT 9 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 13/11
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
HNK Gorica W HNK Gorica W
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 0 11
   
   
   
Ngày 12/11
20:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Agram Nữ ZNK Agram Nữ
Image/team/images/8801/1gv9q6nw8p8.png ZNK Osijek Nữ
HT 0 2
FT 0 4
# 0 3
   
   
   
Ngày 05/11
18:50 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 21/10
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
HNK Gorica W HNK Gorica W
Image/team/images/50425/1gvw9wxj2j1a.png ZNK Donat Zadar Nữ
1
HT 2 1
FT 4 2
# 6 2
   
   
   
17:50 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/8801/1gv9q6nw8p8.png ZNK Osijek Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 2 6
   
   
   
Ngày 15/10
21:00 Hạng nhất Nữ Croatia
NK Medimurje Cakovec Nữ NK Medimurje Cakovec Nữ
Image/team/images/66302/1h9ygypnep1p.png HNK Gorica W
HT 0 1
FT 0 2
# 3 2
   
   
   
18:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/63884/1gwdqdmbwm1s.png ZNK Hajduk Split Nữ
HT 0 5
FT 0 5
# 1 3
   
   
   
18:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Osijek Nữ ZNK Osijek Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 5 0
   
   
   
Ngày 09/10
22:30 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split Nữ ZNK Split Nữ
Image/team/images/8801/1gv9q6nw8p8.png ZNK Osijek Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 2 3
   
   
   
20:00 Hạng nhất Nữ Croatia
Dinamo Maksimir Nữ Dinamo Maksimir Nữ
Image/team/images/63884/1gwdqdmbwm1s.png ZNK Hajduk Split Nữ
HT 1 0
FT 2 2
# 5 1
   
   
   
Ngày 08/10
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
HNK Gorica W HNK Gorica W
Image/team/images/32876/1gwdqdmdbh2f.png ZNK Agram Nữ
1
HT 2 1
FT 2 1
# 0 10
   
   
   
Ngày 02/10
20:50 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Hajduk Split Nữ ZNK Hajduk Split Nữ
Image/team/images/32887/1gv9q6nw8m32.png ZNK Split Nữ
1
HT 2 1
FT 3 1
# 2 8
   
   
   
Ngày 01/10
20:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Donat Zadar Nữ ZNK Donat Zadar Nữ
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir Nữ
HT 0 2
FT 0 4
# 0 7
   
   
   
Ngày 16/09
21:30 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Split (W) ZNK Split (W)
Image/team/images/48702/1gwdqdmdbv1k.png Dinamo Maksimir (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 6 3
   
   
   
19:00 Hạng nhất Nữ Croatia
ZNK Agram (W) ZNK Agram (W)
Image/team/images/50425/1gvw9wxj2j1a.png ZNK Donat Zadar (W)
HT 0 0
FT 1 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 10/09
22:00 Hạng nhất Nữ Croatia
Dinamo Maksimir (W) Dinamo Maksimir (W)
HNK Gorica W
HT 0 0
FT 1 1
# 5 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Hạng nhất Nữ Croatia đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Hạng nhất Nữ Croatia đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Hạng nhất Nữ Croatia hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng nhất Nữ Croatia đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Hạng nhất Nữ Croatia Vòng 0 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.