Kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng nhất Việt Nam
Kết quả Hạng nhất Việt Nam (40)
#
Ngày 05/04
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 2 1
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
1
HT 0 0
FT 0 0
# 0 3
   
   
   
Ngày 04/04
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 1 0
FT 3 0
# 3 1
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 0 0
FT 2 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 03/04
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 1 0
FT 2 0
# 4 7
   
   
   
Ngày 31/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 1
FT 0 2
# 3 6
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 1
FT 3 1
# 2 3
   
   
   
Ngày 30/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 0 1
FT 2 1
# 6 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 0 1
# 3 4
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
1
HT 1 0
FT 1 0
# 2 2
   
   
   
Ngày 09/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
1
HT 0 0
FT 1 0
# 7 2
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 0 0
FT 1 1
# 4 1
   
   
   
Ngày 08/03
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 0 0
FT 0 0
# 9 0
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 1 0
FT 1 0
# 1 5
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 0
FT 0 0
# 3 9
   
   
   
Ngày 02/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 0 0
FT 3 0
# 4 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 0
FT 1 1
# 4 2
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 1 0
FT 1 0
# 5 8
   
   
   
Ngày 01/03
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 1 0
FT 2 0
# 8 2
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
2
HT 0 1
FT 1 1
# 3 4
   
   
   
Ngày 25/02
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 2 1
FT 5 3
# 5 6
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 0 2
FT 0 2
# 2 6
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
HT 1 0
FT 2 1
# 4 3
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 0
FT 0 0
# 1 5
   
   
   
Ngày 24/02
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 0
FT 1 0
# 5 6
   
   
   
Ngày 18/02
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 1 0
FT 1 0
# 6 1
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 1 1
FT 1 2
# 10 1
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
1
HT 0 1
FT 1 2
# 11 3
   
   
   
Ngày 17/02
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 1 0
FT 2 1
# 4 5
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 0
FT 0 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 24/12
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 1 0
FT 1 3
# 1 8
   
   
   
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 2 1
FT 2 1
# 3 9
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
1
HT 1 0
FT 3 0
# 3 3
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 0
FT 1 0
# 4 6
   
   
   
Ngày 23/12
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 1 0
FT 1 1
# 2 5
   
   
   
Ngày 17/12
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 0 0
FT 1 0
# 3 2
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 0 0
FT 0 0
# 4 2
   
   
   
Ngày 16/12
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 0
FT 1 0
# 5 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
1
HT 1 3
FT 2 5
# 5 1
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
2
HT 1 0
FT 1 0
# 6 4
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD Hạng nhất Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD Hạng nhất Việt Nam đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả Hạng nhất Việt Nam hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng nhất Việt Nam đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam Vòng 14 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.