Kết quả bóng đá VĐQG Việt Nam U19 hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Việt Nam U19
Kết quả VĐQG Việt Nam U19 (40)
#
Ngày 04/05
16:10 VĐQG Việt Nam U19
U19 Sông Lam Nghệ An U19 Sông Lam Nghệ An
Image/team/images/24212/1gweh4xgrx2d.png U19 Thanh Hóa
HT 0 0
FT 0 1
# 7 3
   
   
   
Ngày 02/05
17:30 VĐQG Việt Nam U19
SHB Da Nang U19 SHB Da Nang U19
Image/team/images/24212/1gweh4xgrx2d.png U19 Thanh Hóa
HT 1 3
FT 2 4
# 5 9
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Hà Nội U19 Hà Nội
Image/team/images/24214/1gxcny74jn14.png U19 Sông Lam Nghệ An
HT 0 1
FT 1 1
# 5 0
   
   
   
Ngày 30/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Bình Phước U19 Bình Phước
Image/team/images/24214/1gxcny74jn14.png U19 Sông Lam Nghệ An
HT 1 1
FT 1 4
# 3 8
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Thanh Hóa U19 Thanh Hóa
Image/team/images/36686/1gxdha27ny5.png Hoang Anh Gia Lai U19
HT 0 0
FT 0 0
# 3 3
   
   
   
Ngày 29/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Viettel U19 Viettel
Image/team/images/24208/1gy1shwbep2n.png SHB Da Nang U19
1
HT 0 0
FT 0 0
# 5 2
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Hà Nội U19 Hà Nội
Image/team/images/24219/1gwdqdmea12k.png U19 Đồng Tháp
HT 3 0
FT 3 1
# 4 0
   
   
   
Ngày 27/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Đồng Tháp U19 Đồng Tháp
Image/team/images/24214/1gxcny74jn14.png U19 Sông Lam Nghệ An
HT 0 0
FT 0 0
# 0 9
   
   
   
16:00 VĐQG Việt Nam U19
Hoang Anh Gia Lai U19 Hoang Anh Gia Lai U19
Image/team/images/24220/1gwdqdmdtg29.png U19 An Giang
HT 1 0
FT 3 2
# 4 3
   
   
   
14:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Bình Phước U19 Bình Phước
Image/team/images/24205/1gwdqdmear1d.png U19 Viettel
HT 0 1
FT 2 2
# 7 1
   
   
   
Ngày 26/04
15:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Khatoco Khánh Hòa U19 Khatoco Khánh Hòa
Image/team/images/24208/1gy1shwbep2n.png SHB Da Nang U19
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
15:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tây Ninh U19 Tây Ninh
Image/team/images/24232/1gwdqdmea21.png U19 Hà Nội
HT 0 1
FT 0 4
# 2 10
   
   
   
Ngày 25/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 An Giang U19 An Giang
Image/team/images/24209/1gxhxhphsb2w.png U19 Bình Phước
HT 0 0
FT 1 1
# 2 1
   
   
   
16:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Sông Lam Nghệ An U19 Sông Lam Nghệ An
Image/team/images/24216/1gwdqdmea823.png U19 Bình Dương
1
HT 1 0
FT 2 1
# 8 3
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
Hoang Anh Gia Lai U19 Hoang Anh Gia Lai U19
Image/team/images/24205/1gwdqdmear1d.png U19 Viettel
1
HT 0 0
FT 1 1
# 1 2
   
   
   
14:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Đồng Tháp U19 Đồng Tháp
Image/team/images/24212/1gweh4xgrx2d.png U19 Thanh Hóa
HT 2 2
FT 2 4
# 2 7
   
   
   
Ngày 24/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tây Ninh U19 Tây Ninh
Image/team/images/24208/1gy1shwbep2n.png SHB Da Nang U19
1
HT 1 0
FT 2 1
# 1 4
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Khatoco Khánh Hòa U19 Khatoco Khánh Hòa
Image/team/images/24232/1gwdqdmea21.png U19 Hà Nội
HT 0 0
FT 0 1
# 0 8
   
   
   
Ngày 23/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Thanh Hóa U19 Thanh Hóa
Image/team/images/24214/1gxcny74jn14.png U19 Sông Lam Nghệ An
HT 1 0
FT 1 1
# 0 8
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Bình Dương U19 Bình Dương
Image/team/images/24219/1gwdqdmea12k.png U19 Đồng Tháp
1
HT 0 0
FT 0 1
# 2 5
   
   
   
Ngày 22/04
17:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tây Ninh U19 Tây Ninh
Image/team/images/24207/1gwdqdmeaa2.png U19 Khatoco Khánh Hòa
HT 0 0
FT 0 1
# 3 3
   
   
   
15:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Hà Nội U19 Hà Nội
Image/team/images/24208/1gy1shwbep2n.png SHB Da Nang U19
HT 0 1
FT 1 1
# 0 1
   
   
   
Ngày 17/04
13:50 VĐQG Việt Nam U19
U19 CLB HCM U19 CLB HCM
Image/team/images/26237/1gwdqp0pc81z.png U19 Tây Ninh
HT 0 0
FT 0 1
# 7 1
   
   
   
Ngày 15/04
14:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Sông Lam Nghệ An U19 Sông Lam Nghệ An
SHB Da Nang U19
HT 0 0
FT 0 0
# 1 1
   
   
   
13:50 VĐQG Việt Nam U19
U19 An Giang U19 An Giang
Image/team/images/24219/1gwdqdmea12k.png U19 Đồng Tháp
HT 0 0
FT 0 1
# 7 3
   
   
   
13:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Thanh Hóa U19 Thanh Hóa
Image/team/images/24232/1gwdqdmea21.png U19 Hà Nội
HT 0 2
FT 0 3
# 0 2
   
   
   
13:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Lâm Đồng U19 Lâm Đồng
Image/team/images/24207/1gwdqdmeaa2.png U19 Khatoco Khánh Hòa
HT 0 0
FT 0 1
# 4 11
   
   
   
Ngày 12/04
16:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Đồng Tháp U19 Đồng Tháp
Image/team/images/24247/1gwdqp0pcf2g.png U19 Đồng Tâm Long An
HT 0 0
FT 0 1
# 14 3
   
   
   
Ngày 10/04
16:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tiền Giang U19 Tiền Giang
Image/team/images/24220/1gwdqdmdtg29.png U19 An Giang
HT 0 2
FT 2 2
# 5 8
   
   
   
15:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Thanh Hóa U19 Thanh Hóa
Image/team/images/24206/1gwdqp0pc211.PNG U19 Công An Nhân Dân
1
HT 1 1
FT 2 1
# 1 5
   
   
   
15:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Lâm Đồng U19 Lâm Đồng
Image/team/images/24213/1gwdqdmeawx.png U19 Bình Định
HT 2 2
FT 3 2
# 9 4
   
   
   
15:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Viettel U19 Viettel
Image/team/images/65691/1gweh4xgrqr.png U19 Hải Phòng
HT 2 0
FT 4 0
# 11 2
   
   
   
13:50 VĐQG Việt Nam U19
U19 Đồng Tâm Long An U19 Đồng Tâm Long An
Image/team/images/24202/1gwjyxxg381n.png U19 Cần Thơ
HT 1 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
13:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Hà Nội U19 Hà Nội
Image/team/images/26238/1gx8bmxv38s.png U19 Quảng Ngãi
HT 1 0
FT 3 0
# 6 1
   
   
   
13:30 VĐQG Việt Nam U19
U19 Khatoco Khánh Hòa U19 Khatoco Khánh Hòa
Image/team/images/51772/1gwjyxxg3w22.png U19 Kon Tum
HT 2 0
FT 4 0
# 2 2
   
   
   
Ngày 09/04
16:10 VĐQG Việt Nam U19
U19 Đồng Nai U19 Đồng Nai
Image/team/images/26237/1gwdqp0pc81z.png U19 Tây Ninh
HT 0 1
FT 0 1
# 2 6
   
   
   
14:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Bình Dương U19 Bình Dương
Image/team/images/24233/1gwtq0fj432w.png U19 CLB HCM
HT 0 0
FT 1 1
# 3 1
   
   
   
14:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Bình Phước U19 Bình Phước
Image/team/images/31616/1gwdqp0pc92c.png U19 Bình Thuận
HT 0 0
FT 2 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 07/04
16:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tây Ninh U19 Tây Ninh
Image/team/images/24216/1gwdqdmea823.png U19 Bình Dương
HT 0 1
FT 0 2
# 2 3
   
   
   
16:00 VĐQG Việt Nam U19
U19 Tiền Giang U19 Tiền Giang
Image/team/images/24219/1gwdqdmea12k.png U19 Đồng Tháp
HT 0 1
FT 0 1
# 3 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

KQBD VĐQG Việt Nam U19 đêm qua và rạng sáng nay. bongdalu.biz cập nhật kết quả bóng đá NHANH và CHUẨN XÁC nhất.

KQBD VĐQG Việt Nam U19 đêm hôm nay và rạng sáng mai

Kết quả VĐQG Việt Nam U19 hôm nay được bongdalu.biz cung cấp theo thời gian thực. Tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Việt Nam U19 đều được chúng tôi cung cấp chi tiết tại chuyên mục KẾT QUẢ. Xem kết quả bóng đá VĐQG Việt Nam U19 (lấy thời gian thực) MỚI NHẤT tại bongdalu.biz.